Willa Lido Willa Lido Willa Lido
Willa Lido

Zapoznaj się z naszym cennikiem

CENNIK HOTELOWY 2019


  Sezon letni *  Poza sezonem 
 Pokój ( cena za dobę ) Ze śniadaniem Ze śniadaniem
 1 osobowy 210 zł 150 zł
 2 osobowy 350 zł 230 zł
 3 osobowy 405 zł 285 zł
 4 osobowy - studio 520 zł 380 zł
 Apartament 2 osobowy parter 510 zł 350 zł
 Apartament 3 osobowy parter 600 zł 435 zł
 Apartament 2 osobowy piętro 460 zł 310 zł
 Apartament 3 osobowy piętro 520 zł 405 zł


 

* Sezon letni obowiązuje  od  25.05.2019  do 31.08.2019

   Ceny poza sezonem obowiązują do25.05.2019 i od 01.09.2019 z wyłączeniem okresu 24.12.2019 do 31.12.2019

** Dla gości hotelowych możliwość wykupienia obiadokolacji w cenie 40zł/osoba

 • Dzieci do 3 lat bezpłatnie
 • Łóżeczko dla dziecka – 10zł/doba
 • Dzieci od 3 do 11 lat 
   - Nocleg ze śniadaniem - wspólne spanie 40zł/osoba, osobne spanie 65zł/osoba
   - Obiadokolacja – 25zł/osoba
 • Hotel akceptuje zwierzęta rasy małe 20zł/doba, średnie 30zł/doba i duże 50zł/doba
 • Pokój z balkonem dodatkowo 10zł/doba
 • Parking płatny od 01.07.2019 do 31.08.2019 - 20zł/doba poza sezonem 10,00 zł/ doba
 • opłata miejscowa (klimatyczna)-2,00zł osoba/dzień

 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy się o godzinie 11:00 bez względu na godzinę przybycia.

Nr. konta 07-1160-2202-0000-0000-6194-6042 Bank Millenium

 


Cennik restauracji  dla  gości indywidualnych
 Śniadanie 30 zł
 Obiadokolacja 50 zł

 Śniadanie

 dzieci od 3 do 11 lat

18 zł

 Obiadokolacja

 dzieci od 3 do 11 lat

30 zł

 

 

 


Hotel zastrzega sobie prawo do zmian cen.

Pobierz cennik w formacie pdf

Kontakt

HOTEL LIDO **

84-141 Jurata

ul. Wojska Polskiego 26

woj. pomorskie

 

tel: +48 (58) 675 25 54

      +48 (58) 675 29 13

fax: +48 (58) 675 28 80

 

Recepcja:

recepcja@hotel-lido.pl

Dział rezerwacji:

rezerwacja@hotel-lido.pl

 

 

nr konta: Bank Millenium S.A. 

07 1160 2202 0000 0000 6194 6042

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTELU LIDO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Hotel Lido Kazimierz Okrój,
ul. Wojska polskiego 26, 84-141 Jastarnia /Jurata

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie
usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną
przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.
3. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
- pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które
z tych zdarzeń nastąpi później,
- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie
zostaną trwale usunięte.
5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Goście hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do
danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres recepcja@hotel-lido.pl.pl za pomocą
którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku
rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z
dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych
uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje
profilowania.
9. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu Victoria dostępna jest na stronie internetowej
www.hotel-lido.pl
Dyrekcja Hotelu Lido